.

Subscribe to newsletter and catch exclusive bag by your first purchase

Wychodzimy z założenia, że współpraca daje najlepsze efekty, zatem jesteśmy otwarci na każdy jej rodzaj. Zapraszamy do współpracy sklepy stacjonarne, internetowe oraz środowisko blogerów. 

Jeśli są Państwo zainteresowani sprzedażą produktów Favillier prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Międzynarodowej:

 

Mówimy po Polsku

We speak English

Parliamo Italiano

Wij spreken Nederlands

 Wir sprechen Deutsch 


kontakt: emilia@favillier.com

               favillier@favillier.com